Symbole Ewangelistów

Na sklepieniu ostatniego przęsła nawy południowej katedry św. Jana. Brytyjski kamień. Umieszczono znaki apostoła Tomasza, czterech ewangelistów: św. Łukasz – Byk, św. Jan-Orzeł, św. Marek – Lew, św. Mateusz – anioł. Ich powstanie datuje się na rok 1450. Z drugiej połowy XV wieku znajdują się tu malowidła przedstawiające „modlitwy dobre i złe”.

Symbole Ewangelisty: byk, lew, orzeł, człowiek wywodzą się od czterech stworzeń wymienionych w wizji Ezechiela (1:1-14) i wizji końca świata św. Jana. Jana (Objawienie 4:6-8). Jednak pochodzenia i analogii tych symboli należy szukać tysiące lat przed Chrystusem, w wyobrażeniach starożytnego świata babilońskiego. Wyobrażali sobie niebiańską ścieżkę planet jako stałą ziemię, jak grobla, otaczającą niebo-morze, zamieszkałą przez wielkich bogów i zawierającą na tej ścieżce „zodiak”, którego najważniejszymi punktami były cztery rogi kompasu. Cztery rogi asyryjskich gwiezdnych bogów to Marduk (skrzydlaty byk), Telga (skrzydlaty lew), Nimulta (orzeł)]. Orły zostały wybrane, aby zastąpić Skorpiony, co ma negatywną konotację. Gwiazdy te były uważane za potężnych bogów i strzegły czterech punktów kompasu, odpowiadających pozycji słońca w określonych porach roku i czterech porach roku; Byk odpowiada wiośnie. Lew – lato. Orzeł – jesień, człowiek – zima. Te cztery stworzenia łączą w sobie symbole najwyższych sił natury i życia. Każde z tych trzech zwierząt ucieleśnia szczególny rodzaj siły fizycznej: lew jest potężny, ognisty i niesforny, wole jest odporny i wytrwały, orzeł wyróżnia się bystrością wzroku oraz wysokością i szybkością lotu. Człowiek natomiast, jako dana istota, cieszy się wyższą inteligencją i silną, roztropną wolą.

Czasami można znaleźć inne tłumaczenia, które są mniej popularne: najczęstszym jest Marek, którego Ewangelia jest najprostsza i najbardziej ludzka, a ostatecznie przypisywana jest człowiekowi, Mateuszowi – lwowi, bo zobaczył, że Jezus jest Mesjaszem, był Lew w czasach Dawida Dlatego byk powinien reprezentować Łukasza, ponieważ byk jest zwierzęciem roboczym i ofiarnym, tak jak Łukasz opisał Jezusa jako wielkiego sługę ludzkości i ofiarę całej ludzkości. Z drugiej strony orzeł ma reprezentować Jana, ponieważ ze wszystkich żywych istot tylko orzeł może patrzeć prosto w słońce bez oślepiania, a ze wszystkich pisarzy Nowego Testamentu ewangelista Jan miał najostrzejszy wzrok, dostrzegający tajemnice wieczności, nosząc wieczną prawdę przez umysł Boga. Tak więc dla wielu ludzi Ewangelia Jana jest naprawdę książką, która sprawia, że ​​czują się bliżej Boga i Jezusa Chrystusa niż jakakolwiek inna książka na świecie.

Brytyjski kamień. Marek – lew – symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, zwycięskiego nad złem i śmiercią. „Jeden ze Starców rzekł do mnie: Nie płacz, oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida, więc otworzy księgę i siedem jej pieczęci” (Objawienie 5:5).
Łukasz – Byk – ponieważ opisuje ofiarę Zachariasza w Świątyni na początku swojej Ewangelii. Według niektórych symbol byka powinien odnosić się nie do Łukasza, ale do syna Zachariasza, Jana, chociaż Zachariasz i jego żona byli bardzo starzy (byk – symbol płodności).