Author: Admin

 • Kto napisał ewangelię?

  Kto napisał Ewangelie? Według Marka; Mateusza; Łukasza; Jana. Nazwy przypisywane Ewangeliom Nowego Testamentu nie należą do ich autorów. Błędne przypisanie imienia wynika z tradycji nadawania spisanym anonimowo Ewangeliom autorytetu apostołów. Tak myślą bibliści. W następnym artykule zbadamy, skąd wzięła się tradycja imion i dlaczego historycy jednogłośnie odrzucają możliwość apostolskiego autorstwa Ewangelii. Według konsensusu historyków Ewangelia…

 • Symbole Ewangelistów

  Na sklepieniu ostatniego przęsła nawy południowej katedry św. Jana. Brytyjski kamień. Umieszczono znaki apostoła Tomasza, czterech ewangelistów: św. Łukasz – Byk, św. Jan-Orzeł, św. Marek – Lew, św. Mateusz – anioł. Ich powstanie datuje się na rok 1450. Z drugiej połowy XV wieku znajdują się tu malowidła przedstawiające „modlitwy dobre i złe”. Symbole Ewangelisty: byk,…

 • Co to jest Ewangelia

  Ewangelia jest przesłaniem nadziei i radości dla ludzi wszystkich ras i języków. Natomiast systemy filozoficzne, ideały i zasady etyczne nauczane i interpretowane wydają się oferować jedynie nadzieję na lepsze życie, co często nie ma miejsca. Narodziny i upadek socjalizmu i komunizmu są nadziejami i oczekiwaniami, które rodzą się w ludzkich sercach, ale nie mogą wytrzymać…

 • Kim jest ewangelista?

  Ewangelista to ktoś, kto głosi dobrą nowinę, innymi słowy ewangelista lub misjonarz. Osoba obdarzona darem ewangelizacji to często osoba, która ewangelizuje z miejsca na miejsce i wzywa do pokuty. Autorzy czterech Ewangelii – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana – są czasami nazywani „ewangelistami”, ponieważ opisują służbę Jezusa Chrystusa – i są w rzeczywistości „dobrą nowiną”.…