Sensacyjna tabliczka
Dodane przez Redakcja dnia 12 lipiec 2007 13:54:31
 British Museum poinformowało 10 lipca o ważnym odkryciu. Jedna z przechowywanych w muzeum 100 000 glinianych tabliczek babilońskich wspomina postać, wzmiankowaną w Księdze Jeremiasza. Tym samym wzmacnia historyczną wiarygodność prorockiej księgi.

Tabliczka datowana na 595 r. p.n.e. dokumentuje dar ze złota, złożony przez Nabusharrussukina, dworzanina króla Nebukadnessara (Nabuchodonozora), na rzecz świątyni boga Ensagila. Jest to ten sam dostojnik, który jest wymieniony w Księdze Jeremiasza 39,3 jako jeden z dowódców babilońskich, biorących udział w zdobyciu Jerozolimy w 587 r. p.n.e. W polskiej transkrypcji jego imię jest oddane jako Nergal-Sar-Eser, zaś w angielskiej jako Nebo-Sarsekin.

Odkrycie zostało dokonane w ramach prowadzonego od 1991 r. projektu odczytania wszystkich przechowywanych w British Museum tabliczek glinianych. Inskrypcję wspominającą Nabusharrussukina odczytał prof. Michael Jursa z Uniwersytetu Wiedeńskiego, jeden z nielicznych naukowców zdolnych do odczytywania inskrypcji babilońskich.

Tabliczka o szerokości 5 cm jest bardzo dobrze zachowana. Została znaleziona w lezącym na terenie dzisiejszego Iraku mieście Sippar w latach siedemdziesiątych XIX w. (za EAI)