Dzieci głoszą ewangelię w Indiach!
Dodane przez Redakcja dnia 03 lipiec 2007 10:15:00
 Indie (MNN) – W zeszłym roku ponad milion dzieci uwierzyło w Chrystusa w wyniku służby Dziecięcych Klubów Biblijnych prowadzonych przez misję Mission India.

Mission India przygotowuje ochotników z lokalnych kościołów do prowadzenia Dziecięcych Klubów Biblijnych. Są to często zajęcia prowadzone po lekcjach w szkole, podczas których dzieci w wieku od 4 do 18 lat otrzymują praktyczną pomoc. Może to być nauka mycia zębów lub włosów, zawsze jednak łączy się z nauką wersetów i historii biblijnych oraz pomocą w odrabianiu prac domowych.„Dzieci wracają pewnego dnia do domu z umytymi włosami i czystą buzią, przez co rodzice mogą odczuć troskę i miłość chrześcijańskich nauczycieli do ich dzieci” - - wyjaśnia Dave Stravers z Mission India.
Praktyczna pomoc, jaką klub oferuje dzieciom, pomaga w przełamaniu barier dla ewangelii. Wiele hinduskich rodzin przyszło do Chrystusa dzięki świadectwu dzieci uczestniczących w klubach. „Najlepszymi ewangelistami w dzisiejszych Indiach są dzieci. One wracają do domu śpiewając pieśni ewangeliczne, opowiadają historie biblijne i mówią rodzicom jak modlą się do Jezusa” - cieszy się Stravers.

Z powodu modlitw i entuzjazmu dzieci zostało założonych wiele nowych kościołów. „W zeszłym roku w wyniku służby dziecięcych klubów powstało ponad 5 tysięcy nowych kościołów. Będziemy koncentrować się na tej służbie jeszcze bardziej, żeby móc zakładać kościoły w wioskach, w których jeszcze ich nie ma” - planuje Stravers.  (Źródło: mnnonline.org & Okno1040.org)