Głoszenie Chrystusa przez kopanie studni
Dodane przez Redakcja dnia 20 kwiecień 2007 23:26:31
 Chrześcijańska misja lotnicza Mission Aviation Fellowship rozpoczęła pracę w Mali jako organizacja pozarządowa w roku 1985. Rząd Mali wymagał wtedy, by wszystkie organizacje pozarządowe kopały studnie. Susan Weatherstone, misjonarka MAF w Mali, wspomina: „W MAF nie robiliśmy tego nigdy przedtem. Pierwsze kilka studni powstało niemal według metody prób i błędów”.
Obecnie MAF przygotowała miejscowych chrześcijan do tej pracy. Właśnie oddali do użytku pierwszą studnie w tym sezonie. „Studnia znajduje się w wiosce, w której nie ma żadnych chrześcijan. Kilka grup próbowało kopać tutaj studnię wcześniej, ale żadnej się to nie udało z powodu skały”. Weatherstone wyjaśnia, że potrzeba było dwa razy więcej czasu i konieczne było użycie dynamitu, żeby skończyć studnię. „Pan wiedział, że ta wioska potrzebuje dodatkowego czasu na wysłuchanie ewangelii”.
Weatherstone zaświadcza, że Bóg działał w niesamowity sposób. „Przez cały czas kopania sześciu ludzi zostało chrześcijanami. Na zakończenie przygotowali specjalny program ewangelizacyjny z projekcją filmu „Jezus”. Kolejnych czterdziestu ludzi wyraziło chęć pójścia za Jezusem”.
Nie był to koniec Bożego działania w tej wiosce, dodaje Weatherstone. „W okolicy jest kilku pastorów. Ustalili oni harmonogram odwiedzania tej wioski i pracy z nawróconymi ludźmi. Gdy w jedną z niedziel przyjechał pastor i głosił ewangelię – następnych siedemnastu oddało swoje życie Jezusowi”. Wódz wioski przekazał za darmo ziemię, na której ma powstać budynek dla kościoła. Módlmy się, aby ci nowi wierzący wzrastali w wierze i dzielili się Chrystusem z innymi. (za Okno1040.org)