Chrześcijańskie więzienie
Dodane przez Redakcja dnia 30 październik 2006 08:22:37
 Ewangelikalne więzienie w Argentynie. Obecnie znajduje się w nim 253 osób."Chrystus jedyną nadzieją" - tak nazwano 25. Jednostkę Służb Więziennych w okręgu Buenos Aires. W zakładzie trwa ciągła ewangelizacja, prawie każdego dnia ktoś deklaruje nawrócenie, nie wyłączając strażników.
To więzienie jest ewangelicznym ośrodkiem resocjalizacyjnym, ludzie tutaj naprawdę doznają pokuty i przemiany życia. Trafiają tu różni więźniowie, ale staramy się, żeby wszyscy oni doświadczyli nowonarodzenia i oddali swoje życie Jezusowi - tłumaczy Jose "El Tucu" Córdoba, więzień, który jest pastorem więzienia w miejscowości Lisandro Olmos.
Wydaje się, że więzienie "Chrystus jest jedyną nadzieją" jest jedynym w kraju, w którym wprowadza się w życie wymagania prawa, które mówi o zakładach penitencjarnych jako miejscach odbywania kary, ale przede wszystkim resocjalizacji i troski o zdrowie, i rozwój skazanych.
W więzieniu nie wolno palić papierosów, pić alkoholu oraz zażywać narkotyków, czego pilnują sami więźniowie. Ewangelikalni pastorzy sprawują duszpasterski nadzór, organizują nabożeństwa, spotkania modlitewne i grupy biblijne. Nowo przybyli więźniowie mają miesiąc na adaptację, jeśli nie są w stanie przystosować sie do panujących tu reguł, przenoszeni są do innych zakładów karnych. (za EAI)