Taniec w zborach
Dodane przez Redakcja dnia 09 maj 2007 01:43:48

Autor: past. Eugeniusz Gradek

Ostatnio w gronie pastorów rozmawialiśmy o niepokojącym nas zjawisku zeświecczenia, które wkrada się do naszych zborów. Od starszych w wierze braci można było usłyszeć, że kiedyś o tych sprawach nie rozmawiano gdyż ich po prostu nie było. Można czasem odnieść wrażenie, że świat i jego podstępne zwyczaje mają większą siłę przebicia niż prawda Ewangelii. Na zachodzie Europy, aby przyciągnąć do kościołów większą liczbę ludzi, robi się dyskoteki zborowe. Znając życie to pewnie niedługo i u nas o czymś takim usłyszymy.

Kilka lat temu, przy okazji ślubu w zborze, spotkałem się z zapytaniem, co będzie jeżeli w czasie uczty weselnej, będziemy w parach tańczyć przy chrześcijańskiej muzyce. Powiedziałem wtedy, że nie jest to w zwyczaju naszego kościoła. Wesele odbyło się bez tańców w parach i wszyscy byli zadowoleni. Myślę, że warto bliżej przyjrzeć się sprawie tańców.

Taniec to rytmiczne ruchy ciała wykonywane w takt muzyki. Taniec przeważnie jest postrzegany jako pewien rodzaj rozrywki. Istnieją różne formy tańca. W kręgu kulturowym w którym powstała Biblia, taniec bywał uzewnętrznieniem przeżyć religijnych, wyrazem radości, a nie seksualności. W Psalmie 149,3 można przeczytać: „Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze”. Kiedy Izraelici uchodząc z Egiptu przeszli po suchym gruncie środkiem morza „Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach” (2 Mojż. 15,20). Podobnie bywało gdy żołnierze wracali z wojny: „A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów” (1 Sam. 18,6).

Warto zwrócić tutaj uwagę na to, że kobiety tańczyły bez mężczyzn. Tańce w kulturze Bliskiego Wschodu odbywały się wyłącznie w gronie mężczyzn lub kobiet. Nie tańczono w parach: mężczyźni z kobietami.

Na dworze Heroda: „A gdy weszła córka (...) Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom; wtedy król rzekł do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci.” (Mk. 6,22). Córka Herodiady zażądała głowy Jana Chrzciciela. Powab i zmysłowość kobiety zadecydowała tutaj o życiu człowieka. W tym przypadku widać jak ogromny wpływ na życie ludzkie ma seksualność. Jest to siła, której wpływu nie należy bagatelizować zwłaszcza w kontaktach. Dlatego taniec z przygodnie spotkanym mężczyzną czy kobietą może stać się przyczyną uaktywnienia się wspomnianej siły i w konsekwencji doprowadzić do grzechu.

W życiu człowieka wierzącego powinna przejawiać się świętość: „Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym” (1 Piotra 1,15). Czy taniec sprzyja uświęceniu? Jeżeli jest to taniec, który chwali imię Pana, to wszystko jest w porządku. Ale gdy w tańcu podkreślona jest zmysłowość, to może on się przyczynić do upadku w naszym życiu duchowym. Przez taniec może nastąpić przejmowanie świeckich zwyczajów. A przecież chrześcijanin jest zobligowany przez Słowo Boże, aby nie bratać się z tym światem, którego księciem jest diabeł: „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (...) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was" (2 Kor. 6,14 i 17).

Jako wierzący powinniśmy stronić od rzeczy, które mogą mieć negatywny skutek w naszym duchowym życiu. Dlatego na naszych zborowych weselach nie ma tańca towarzyskiego.