Pójdźcie do mnie.
Dodane przez Redakcja dnia 02 lipiec 2006 19:40:50

Autor: L. Dziadkowiec Jr

„ Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”.
(Mt. 11, 28)

             Powyższe słowa  powiedział Pan Jezus. Zaprasza do siebie tych, którzy wyczerpali siły w poszukiwaniu  prawdy, Boga. Pan Jezus zaprasza do siebie tych, którzy cierpią duchowo, którzy chcą duchowego uzdrowienia, duchowego ukojenia, którzy czują swoją bezsilność, czują jak ich życie, jakby fala morska, raz przybliża, raz oddala ich od Świętego Boga. Bliscy niekiedy zwątpienia i rozpaczy, pytając się czy iść dalej, czy zrezygnować.

Pan Jezus zaprasza także tych, którzy doznali straszliwych i bolesnych ciosów losu. Tych którym się w życiu nie układa. Zaprasza tych, którzy czują się zmęczeni długim pielgrzymowaniem na tej ziemi i chcieliby już odpocząć u Pana. Zaprasza też tych, którzy mają świadomość poczucia  winy.

Bo świadomość popełnionych grzechów wobec Boga i ludzi jest najdokuczliwszym brzemieniem, które im dłużej, tym bardziej dopieka i sprawia, że człowiek czuje się bardzo spracowany. Często źródłem owego spracowania i obciążenia jest nasz własny grzech.  

Jakże długa jest lista ludzi spracowanych i obciążonych. Na tej liście jesteśmy wszyscy.

Pan Jezus zaprasza nas, takich spracowanych, obciążonych, aby sprawić nam ukojenie.

Wiemy, że spotkanie z Panem Jezusem to jest to czego teraz najbardziej potrzebujemy. Pytamy jednak w jaki sposób możemy w obecnych czasach spotkać się z Panem Jezusem. Takie spotkanie odbywa się w sposób duchowy przez wiarę. Aby takie spotkanie z Panem Jezusem mogło się odbyć należy:

         uwierzyć, że nie możemy sami sobie sprawić ukojenia, że nie możemy w żaden sposób  zapracować na Boży dar zbawienia. Jesteśmy psychicznie spracowani i obciążeni, bo jesteśmy grzeszni, bo w jakimś momencie przekroczyliśmy Boże prawo. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i nie ma sprawiedliwego ani jednego. Grzechem jest przekroczenie Bożego prawa i obejmuje m.in. takie czyny jak kłamstwo, pożądliwość, oszustwo, złość, niemoralne zachowanie i wiele innych. Zasłużyliśmy na Bożą karę.
         uwierzyć, że Bóg nie bacząc na to, że jesteśmy grzesznikami miłuje nas miłością wieczną, okazuje nam łaskę i nie chce nas karać. Dlatego  posłał swojego Syna – Pana Jezusa na ziemię, żeby na Nim wykonała się Boża kara, Boże zadośćuczynienie za nasze grzechy. „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego (Jezusa) dotknął karą za winę nas wszystkich Iz. 53,6. Wierząc w zapewnienie Słowa Bożego ufamy, że to co Pan Jezus dokonał na krzyżu jest wystarczające w sprawie naszego zbawienia.
         „uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony” Dz. 16,31a. Uwierzyć znaczy zaufać, polegać na Nim.  Wierzę, bo tak mówi Biblia – Słowo Boże. Uwierzyć oznacza nawrócenie z grzesznego życia do życia podobającego się Panu Bogu. Uwierzyć znaczy gotowość do  wzięcia Bożego daru zbawienia.
Po spełnieniu powyższych warunków jesteśmy gotowi przyjąć Boży dar zbawienia i owe ukojenie, które Pan Jezus obiecuje.

Jeśli jesteś zdeterminowany, możesz poprosić Pana Jezusa w spontanicznej modlitwie o ten dar. Twoja modlitwa może brzmieć następująco:

Panie Jezu Chryste, wiem, że jestem grzesznikiem i wiem, że nie zasługuję na życie wieczne. Nie mogę sobie pomóc. Ale wierzę, że zmarłeś i zmartwychwstałeś, aby mnie zbawić, aby przebaczyć mi grzechy i dać mi ukojenie. Wejdź teraz do mojego życia i obejmij nad nim panowanie. Przebacz mi moje grzechy i zbaw mnie. Pokutuję teraz z moich grzechów i od tej chwili ufam tylko Tobie. Teraz przyjmuję dar życia wiecznego. Amen.

Jeśli szczerze pomodliłeś się tą modlitwą, powinieneś – jeśli tego dotąd nie robiłeś- zacząć czytać każdego dnia Pismo Święte i modlić się spontaniczną modlitwą do Boga Ojca przez Pana Jezusa. Napisz o tym do nas