Droga do skutecznej wiary
Dodane przez Redakcja dnia 11 czerwiec 2007 23:18:24

Autor: Leszek Mocha

„(...) i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo wycierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.”
(Ew. Marka 5:24-34)

Cud – przejaw Bożej mocy, dotknął kobietę, gdy przyjęła pewną postawę. Zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie będą miały miejsce, gdy uczynimy podobnie. Bóg pragnie odmienić los człowieka, ale oczekuje, że przyjdziemy do Niego z wiarą.
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.” (Ew. Marka 11:24)
Aby to osiągnąć, należy przyjąć odpowiednią postawę.

Wpatrując się w życie kobiety cierpiącej na krwotok, odnajdujemy te odpowiednie postawy, które kształtują naszą wiarę.
Aby nasza wiara była skuteczna, czytając Słowo Boże musimy słuchać co Duch Święty mówi do nas. Jego Słowo kształtuje naszą osobowość, którą wyrażamy poprzez postawę. Ludzie wiary to ludzie czynu, którzy znają swoje przeznaczenie i wiedzą, że wiara powołuje do istnienia to, co Bóg obiecał.

„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (Hebr. 11:1)

„Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.” (Rzymian 4:21)