Jedna trzecia Polaków to kreacjoniści

 Jak wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP, jedna trzecia Polaków przyznaje, że wierzy w to, że człowiek został stworzony od razu w obecnej postaci. 53 procent natomiast uważa, że człowiek jest wynikiem długotrwałej ewolucji. Z badania wynika, że poglądy badanych zależą od ich wieku, poziomu wykształcenia oraz religijności. Jedna czwarta respondentów z wyższym wykształceniem wierzy w stworzenie człowieka takim, jakim jest on obecnie.
Prawie połowa ankietowanych (47 procent), którzy uznają ewolucję twierdzi, że człowiek pochodzi od małpy. 45 procent uznaje, że człowiek i małpa pochodzą od jakichś wspólnych przodków.
Na poglądy o pochodzeniu człowieka najczęściej wpływa religijność. W grupie niewierzących za teorią ewolucji opowiada się 85 procent, zaś za kreacjonizmem 6 procent. Wśród osób wierzących i praktykujących natomiast 46 procent to zwolennicy ewolucji, a kreacji 36 procent.
Badanie TNS OBOP zostało zrealizowane w dniach od 3 do 6 listopada 2006 roku na losowej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 15 lat.
(Polska.pl)

dnia 25.11.2006 02:27 Drukuj

Zielonoświątkowcy podbijają Amerykę Łacińską

 Kościoły zielonoświątkowców mają już 75 milionów wiernych w części świata, która do niedawna uchodziła za bastion katolicyzmu. Żaden nurt chrześcijaństwa nie rozwija się tak szybko - twierdzi Rzeczpospolita.
Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku wyznawcy tego odłamu protestantyzmu mieli marginalne znaczenie w krajach latynoskich. Dziś w samym tylko Rio de Janeiro należy do nich niemal 2/3 ośrodków religijnych, a Powszechny Kościół Królestwa Bożego, największa organizacja zielonoświątkowa, ma ogromny wpływ na życie polityczne całej Brazylii. W Gwatemali zielonoświątkowcami byli dwaj ostatni prezydenci. Nawet w Meksyku, gdzie przez lata protestantyzm był uważany za narzędzie poszerzania wpływów Stanów Zjednoczonych, już co dziesiąty obywatel należy do jednego z Kościołów zielonoświątkowych. Skąd ten sukces? Zielonoświątkowcy zdobywają wiernych osobistym zaangażowaniem. Nie wahają się na przykład wychodzić na ulice, aby przekonywać przechodniów do wiary.
Według Pew Foundation, prestiżowego waszyngtońskiego instytutu zajmującego się badaniem religii, aktywność zielonoświątkowców nie na żarty niepokoi katolików i wyznawców tradycyjnych odłamów protestanckich.

dnia 22.11.2006 02:24 Drukuj

Biskup i mamona

 "Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie..." (1 List do Tymoteusza 3:2-7)

"Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (Ew. Mateusza 6:24-25)
dnia 14.11.2006 01:30 Drukuj

Chrześcijańskie więzienie

 Ewangelikalne więzienie w Argentynie. Obecnie znajduje się w nim 253 osób."Chrystus jedyną nadzieją" - tak nazwano 25. Jednostkę Służb Więziennych w okręgu Buenos Aires. W zakładzie trwa ciągła ewangelizacja, prawie każdego dnia ktoś deklaruje nawrócenie, nie wyłączając strażników.
To więzienie jest ewangelicznym ośrodkiem resocjalizacyjnym, ludzie tutaj naprawdę doznają pokuty i przemiany życia. Trafiają tu różni więźniowie, ale staramy się, żeby wszyscy oni doświadczyli nowonarodzenia i oddali swoje życie Jezusowi - tłumaczy Jose "El Tucu" Córdoba, więzień, który jest pastorem więzienia w miejscowości Lisandro Olmos.
Wydaje się, że więzienie "Chrystus jest jedyną nadzieją" jest jedynym w kraju, w którym wprowadza się w życie wymagania prawa, które mówi o zakładach penitencjarnych jako miejscach odbywania kary, ale przede wszystkim resocjalizacji i troski o zdrowie, i rozwój skazanych.
W więzieniu nie wolno palić papierosów, pić alkoholu oraz zażywać narkotyków, czego pilnują sami więźniowie. Ewangelikalni pastorzy sprawują duszpasterski nadzór, organizują nabożeństwa, spotkania modlitewne i grupy biblijne. Nowo przybyli więźniowie mają miesiąc na adaptację, jeśli nie są w stanie przystosować sie do panujących tu reguł, przenoszeni są do innych zakładów karnych. (za EAI)

dnia 30.10.2006 08:22 Drukuj

Halloween - Cała Prawda

 Dzień "Wszystkich Świętych" w Kościele Rzymsko- Katolickim upamiętnia wszystkich świętych, a szczególnie tych, którzy nie mają jeszcze swoich dni w roku. Przeniesiony został na 1-go listopada, aby zbiec się z pogańskimi świętami np. uczta Celtyckiego bożka śmierci, Samhain ma miejsce nadal w tym dniu. W przeszłości msza odprawiana w dniu "Wszystkich Świętych" była nazywana "Allhallowmas" a wieczór przed ("e'en") był "Allhallow e'en" a następnie nazwa ta skrócona została do "Halloween". Większość zwyczajów sięga czasów Celtów. Oddawali oni cześć wielu bogom, m.in. Muck Olla-słońca oraz Samhain- śmierci. Kapłani celtyccy nazywani byli Druidami. Czcili oni wielu celtyckich bogów.
1-wszy listopada rozpoczynał nowy rok w celtyckiej kulturze. Festiwal na cześć Samhaina zaczynał się w nocy 31-go października, kiedy to pozwalał on duszom zmarłych powracać do ich domów. Druidowie budowali wielkie ogniska ze świętych gałęzi dębu i nakazywali ugasić wszystkie domowe paleniska. Potem każda rodzina podpalała domowe ognisko od świętego ognia. Czasami palono też żywcem ludzi i zwierzęta. Co w tym złego dzisiaj? Przeczytaj artykuł Prawda o Halloween


dnia 27.10.2006 20:46 Drukuj

Peru: Nowy Testament w 41 dialektach

 Księgi Nowego Testamentu przetłumaczono aż na 41 rdzennych dialektów peruwiańskich.
Prace nad tłumaczeniami prowadzili naukowcy z peruwiańskiego oddziału Instytutu Lingwistycznego Verano w Meksyku we współpracy z episkopatem Peru i chrześcijańską Federacją Rdzennych Kościołów Amazonii Peruwiańskiej. "To było wielkie wyzwanie" - ocenił pracę tłumaczy James Roberts, dyrektor Instytutu Verano.
Roberts dodał, że naukowcy musieli bacznie uważać, by wiernie odtworzyć znaczenie wielu subtelności poszczególnych języków. W tym celu tłumacze korzystali z pomocy grupy tubylców.
Instytut Lingwistyczny Verano od 1951 r. specjalizuje się w tłumaczeniu Pisma Świętego na starożytne języki plemion indiańskich. Do tej pory udało się przetłumaczyć Nowy Testament na blisko 60 języków. Znalazło się wśród nich kilkanaście narzeczy Zapoteków, Mazateków i Totonaków oraz starożytny język Majów. W przygotowaniu są przekłady biblijne na kolejne 15 narzeczy indiańskich, głównie z terenu dzisiejszego Meksyku oraz Ameryki Środkowej.

dnia 29.09.2006 12:00 Drukuj

Ewangelikalni wierzą w Izrael


Zdecydowana większość chrześcijan ewangelikalnych z południa Stanów Zjednoczonych wierzy, że państwo Izrael zostało ofiarowane Żydom jako narodowi wybranemu - wynika z badań przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu przez Pew Forum on Religion & Public Life.

69 procent białych ewangelikalnych protestantów jest zdania, że to Bóg ofiarował Żydom państwo Izrael, a 59 procent uznaje, że powstanie tego państwa jest wypełnieniem biblijnych proroctw. Tendencje te są widoczne także wśród czarnych ewangelikałów. 60 procent z nich uznaje Izrael za dar Boga dla Żydów, a 56 za wypełnienie biblijnych proroctw.

Z wcześniejszych o miesiąc badań tej samej firmy badawczej wynika także, że 52 procent Amerykanów wspiera Izrael, a tylko 11 procent Palestynę w ich ciągnącym się od lat konflikcie. (za EAI)

dnia 03.09.2006 13:00 Drukuj

Świadkowie Jehowy Chrześcijanami?

 Czy Świadkowie Jehowy, których oficjalna nazwa to Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy, faktycznie są chrześcijanami?
Pytanie to należy do niezwykle kontrowersyjnych. Większość Kościołów i Kościelnych Wspólnot Chrześcijańskich jest jednak zdania, że Świadkowie Jehowy nie są Chrześcijanami. Wśród podstawowych kryteriów chrzęścijaństwa wymienia się: Chrzest Święty wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz wyznanie wiary w symbolu nicejskim (w zasadniczej jego części - przyp. redakcji).
Świadkowie Jehowy nie spełniają obu tych warunków. Przede wszystkim obrzęd zanurzenia w tej wspólnocie nie zawiera formuły trynitarnej. Jego przyjęcie i postępowanie drogą Chrystusa ponadto nie zapewnia zbawienia (albowiem zbawionych ma być tylko 144 tys.). Co więcej w wyniku "chrztu" Świadek Jehowy nie staje się członkiem Kościoła, ale Organizacji. Brakuje więc formuły jak i intencji.
Natomiast odrzucając symbol nicejski Świadkowie Jehowy odrzucają podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej, naukę o Trójcy Świętej. W nauczaniu bowiem, uznają tylko Boga Ojca, a Duch Święty jest bezosobową siłą. Jezus Chrystus zaś nie jest Bogiem. Oczywiście można by wymienić jeszcze kilka innych powodów, dlatego w kwestii nieuznawania Świadków za chrześcijan Kościoły Chrystusowe pozostają na ogół zgodne. Jednakże te przytoczone wydają się być wystarczające.
Jakub Sowiński

dnia 18.08.2006 13:04 Drukuj

Biblia mniejsza od dłoniChristian Heritage Museum w Hagerstown (Maryland, USA) jest prywatną kolekcją zabytkowych Biblii, ksiąg oraz manuskryptów dotyczących historii chrześcijaństwa zbieranych przez 25 lat przez Gene'a S. Alberta juniora.

We wspomnianej kolekcji znajduje się między innymi bardzo oryginalna bo najmniejsza na świecie Biblia wydana drukiem oraz unikat w postaci największej Biblii Macklina, zebranej w sześciu wielkich woluminach.dnia 11.08.2006 18:01 Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,453,035 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.