Miliony muzułmanów nawraca się na chrześcijaństwo

 Służba „Głos Salemu” (Salem Voice Ministry) ewangelizuje muzułmanów w Indiach i wielu innych muzułmańskich narodach. Istnieje około 500 ewangelistów usługujących pośród muzułmanów w różnych afrykańskich, środkowo-wschodnich oraz azjatyckich krajach. Duża liczba muzułmanów znajduje prawdę i przyjmuje zbawienie Jezusa Chrystusa dzień za dniem.
„Więcej muzułman nawróciło się na wiarę w Jezusa Chrystusa w ciągu ostatniej dekady niż w jakimkolwiek innym czasie w historii. Duchowa rewolucja przedziera się przez Północną Afrykę, Środkowy-Wschód oraz kraje azjatyckie”. Są to słowa Joela C.Rosenberga. Ponad 10,000 muzułmanów zaakceptowało Jezusa Chrystusa jako ich osobistego Zbawiciela  w Indiach w ciągu ostatniego roku. W Iraku zostało odnotowanych więcej niż 5,000 nawróceń muzułmanów na chrześcijaństwo od zakończenia głównych operacji z udziałem 14 nowych kościołów otwartych w Bagdadzie i tuzinów nowych kościołów otwartych w Kurdystanie, z których niektóre mają od 500 do 800 członków. Tysiące muzułmanów nawróciło się do Chrystusa i czci  Pana Jezusa w Maroku, Somalii, Indonezji, Tajlandii, Malezji, Singapurze, Pakistanie, Bangladeszu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Mołdawii. Około miliona uwierzyło w Jezusa w ciągu ostatniej dekady w Egipcie.
Idris Salahudeen, pastor służby „Głos Salemu”, powiedział, że setki tysięcy zwykłych muzułmanów zaczyna wierzyć w Jezusa i potajemnie nawraca się na chrześcijaństwo - widząc brutalne zachowania fundamentalistów przeciwko chrześcijanom. Być może torturowanie jest oczyszczeniem dla nominalnych chrześcijan,aby mieli więcej wiary i odwagi. (Żródło: Salem Voice Ministries/Okno1040)

dnia 29.01.2007 00:18 · Drukuj

Niecodzienne odkrycie w Izraelu

 W Ziemi Świętej został znaleziony grób jednego z pierwszych wyznawców Chrystusa. Międzynarodowa ekspedycja archeologów znalazła starożytny chrześcijański grób w Izraelu.

W mogile, którą datuje się na I wiek n.e., archeolodzy znaleźli krzyż należący do pierwszych chrześcijan. Krzyż pozostał nienaruszony na przestrzeni wielu wieków. Był na nim napis w języku greckim „W pamięć Pana Jezusa Chrystusa”. Taki sam napis w języku greckim został znaleziony wcześniej w ruinach izraelskiego więzienia.

Przypuszcza się, że grób należy do jednego z uczniów Chrystusa, ponieważ w ewangelii nie ma wskazanych miejsc, w których byli oni grzebani. Badania archeologiczne prowadzone są przez archeologów Egiptu, Włoch, Grecji i Tunezji. (za cerkiew.pl )

 
dnia 24.01.2007 21:29 · Drukuj

Biblia na Mount Everest

 Kiedy przyjaciel poprosił Philippe Martineza, aby ten poprowadził francuską wyprawę na szczyt Everestu, na początku nie chciał się na to zgodzić.  Od 1981r. był przewodnikiem górskim, znał dobrze Everest, ale teraz był ewangelickim pastorem, miał żonę, czwórkę dzieci i przede wszystkim, 52 lata i problemy ze zdrowiem. Wejście na tak dużą wysokość nawet w młodym wieku jest bardzo niebezpieczne dla organizmu.
Z biegiem czasu Martinez czuł, że jednak Bóg dodawał mu odwagi. Miał otrzywać różne znaki, a zwłaszcza ten najważniejszy -  wyleczenie jego żony, Brigitte, z raka. W końcu zaczął przygotowywać wyprawę.
Szerpowie nazywają Everest „Chomolungma”, czyli „bogini Ziemi”. Pastor Martinez jednak przeczytał w Psalmie 95, że „Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami: głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego”.
Wejście na Everest doświadczonym alpinistom zajmuje pięć dni i na wysokości 8 tysięcy metrów powoduje wiele trudności w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Kiedy jednak wyprawa dotarła na szczyt, wszyscy zdjęli maski tlenowe i zaintonowali hymn do „Boga gór Ziemi”, po czym doszło do symbolicznego aktu umieszczenia na szczycie małej Biblii. W ten sposób wyprawa postanowiła wyrazić, że Słowo Boże powinno być stawiane w tym świecie jak najwyżej i być głoszone aż po najdalsze krańce ziemi. (za EAI)

dnia 02.01.2007 00:05 Drukuj

Dane dot. tłumaczenia Biblii.

 „Ludność świata – 6,5 miliarda. Liczba używanych języków na świecie – 6912. Języki, na które potrzebne jest rozpoczęcie tłumaczenia Biblii – 2529 (obejmuje to około 272 miliony ludzi). Języki, w których już istnieje Biblia lub jej fragmenty – 2403. Liczba prowadzonych obecnie projektów tłumaczeniowych – 1640.

Udział Misji Wicliffe’a w tłumaczeniach Biblii to 6643 misjonarzy na całym świecie. Ponadto Misja współpracuje w dziele tłumaczenia z około 12000 osobami z ponad 60 krajów świata. Przedstawiciele Misji są zaangażowani w pracę w 1294 językach, które obejmują prawie 600 milionów ludzi z 93 krajów świata. W swojej 70-letniej historii członkowie Misji Wicliffe’a byli zaangażowani w tłumaczenie Biblii i Nowych Testamentów na 623 języki, co objęło około 77 milionów ludzi. W 2005 roku misjonarze tej Misji ukończyli tłumaczenie 5 całych Biblii, 31 Nowych Testamentów, 32 wersji wideo filmu „Jezus”, 7 wersji wideo Ew. Łukasza i 3 wersji wideo 1 Księgi Mojżeszowej”. (BSI - Idźcie, jesień 2006)
dnia 28.12.2006 23:51 Drukuj

Ewangelizacja głuchoniemych - A może u nas?

 Rosyjscy baptyści zajęli się ewangelizacją wśród głuchoniemych.
Zespół czterech ewangelistów, pod przewodnictwem Rusłana Wasiljewa, dyrektora ośrodla dla głuchoniemych w St Petersburgu, odwiedził 16 miast i 20 zborów. Wisiljew powiedział, że rozmawiano z 550 niewierzącymi głucho-niemymi, z których 11 postanowiło przyjąć Jezusa.

Wielu ludzi w tradycyjnych zborach baptystycznych zmieniło swoje nastawienie do głuchoniemych, a niektórzy nawet postanowili zaangażować się w niesienie im pomocy, jak na przykład tłumaczenie nabożeństwa na język migowy. Rosyjscy baptyści podjęli dwie inne wyprawy misyjne, jedna udała się na Syberię, zaś druga - do więzień i obozów pracy przymusowej (The Baptist Times)
 
dnia 15.12.2006 01:44 Drukuj

Wzrost protestantyzmu

 5 grudnia zostały ogłoszone wyniki spisu ludności Nikaragui z 2005 r. Ze spisu wynika, że Kościół katolicki stracił od ostatniego takiego badania aż 15% wiernych, głównie na rzecz protestantów.

Aktualnie 58% ludności kraju deklaruje wyznanie rzymskokatolickie. 22% to protestanci, należący przede wszystkim do ewangelikalnych i zielonoświątkowych Kościołów. Wyznawcy innych religii niż chrześcijaństwo, stanowią 2% społeczeństwa. Aż 16% nie określiło swojej przynależności konfesyjnej.

Znany baptystyczny pastor, Suxto Ulloa, stwierdził, że przed coraz większą liczbą nikaraguańskich protestantów stoi teraz wielkie zadanie głoszenia czystej, zgodnej z Biblią Ewangelii. (za EAI)


dnia 12.12.2006 00:05 Drukuj

Oświadczenie Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego

 W odpowiedzi na deklarację grona członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego oświadczamy: Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne zrzeszające członków różnych kościołów ewangelicznych w Polsce stoi na stanowisku, że Biblia wypowiada się autorytatywnie na temat całej rzeczywistości.
Częścią tej rzeczywistości jest sposób stworzenia świata przez Boga, problem grzechu i odkupienia. Zgodnie z prawdą Słowa Bożego świat został stworzony przez Boga w ciągu sześciu 24-godzinnych dni, a wiek ziemi możemy liczyć w tysiącach a nie w milionach czy miliardach lat. Wszystkie rośliny i zwierzęta zostały doskonale stworzone oddzielnie „według ich rodzajów” (Rdz 1, 24). Człowiek jako korona stworzenie także został stworzony w doskonałej postaci. Analiza oparta o tekst Biblii nie daje żadnych podstaw do innej interpretacji. (pełny tekst w naszej czytelni)


dnia 11.12.2006 17:03 Drukuj

Chrzest

 Słowo chrzest nie jest przekładem greckiego i nowotestamentowego wyrazu baptizo, które znaczy dosłownie "zanurzenie". Pochodzenie polskiego określenia nie jest całkowicie jasne. Wywodzi się je w ostatecznym rachunku od imienia Chrystusa (łac. Christus, greckie Khristos). Właściwym - biblijnym jest więc chrzest sprawowany przez zanurzenie w wodzie, a ponadto przyjmowany świadomie.
 • A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego (Ew. Mateusza 3,15)
 • I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Ew. Marka 16,15-16)
 • Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. (List do Efezjan 4,5)
 • Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Ew. Mateusza 28,19)

 • A więc  uwierzenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, a następnie chrzest poprzez zanurzenie - tak jak mówi Pan.

  dnia 30.11.2006 00:34 Drukuj

  Blisko 1000 Szczecinian słuchało o Jezusie

   To brzmi zaskakująco, bo dotąd takie relacje czytaliśmy albo z innych, najczęściej dalekich krajów albo były to relacje z historycznych przebudzeń. A tu... w Szczecinie! Wraz z Next Generation Alliance przystąpiono do ewangelizacji wśród różnych grup społecznych.
  W ewangelizacji wzięły udział 2 zbory Kościoła Zielonoświątkowego, 2 zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, zbór Społeczności Chrześcijańskiej oraz zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów.
  Przedstawiono metodę, która polega na wspólnym przygotowaniu spotkań ewangelizacyjnych dla grup środowiskowych (przedstawiciele grup zawodowych lub społecznych) w restauracjach lub klubach. Zasadą było, że osoby organizujące spotkanie zapraszały osobiście i indywidualnie osoby nie związane z Kościołem, ale należące do tej samej grupy społecznej. Lekarz (chrześcijanin) zapraszał swoich przyjaciół lekarzy, biznesmen – biznesmenów, nauczyciel – nauczycieli, student – studentów, itd.

  Fragment listu pastora Gustawa Cieślara:
  "...Odbyło się 14 spotkań dla około 900 osób, około 120 podjęło decyzje zaufania Chrystusowi a 200 osób chce wziąć udział w następnym kroku..." (za BSI)

  dnia 28.11.2006 00:05 Drukuj


  Mp3 Player
  Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

  Tak

  Nie

  Nie mam zdania

  Copyright Radmin© czerwiec 2006
  Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

  Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
  Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
  poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

  PHP-Fusion PL

  5,453,039 unikalnych wizyt od czerwca 2006

  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
  Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


  Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.