Biblia - Księga o nieskończonej wartości


Autor: Radosław_Puza

    Biblia. Gdy powstawała najpopularniejszym i ogólnie stosowanym materiałem piśmienniczym był papirus. Jego rdzeń, czyli łyko nazywane było przez starożytnych byblos. Powszechną praktyką było wiązanie końców papirusu i tak powstały zwój starożytni nazywali biblos lub biblon - czyli odpowiednik dzisiejszej książki. Biblia to liczba mnoga określająca zbiór ksiąg. Po transformacji przez j. łaciński słowo biblia uzyskało liczbę pojedynczą. Niemniej jednak określa zbiór 66 ksiąg.
    Ze względu na spójność wspomnianych ksiąg i jedność celu, mówimy o Biblii - Piśmie Świętym jako jednej Księdze.
    Możemy jednak zaobserwować wyraźny podział na dwie części: stare przymierze i nowe przymierze, czyli Księgi Starego i Nowego Testamentu. Wszechmocny Bóg postanowił zawrzeć z człowiekiem przymierze, czyli porozumienie, układ. Na jego podstawie człowiek miał przestrzegać zasad i praw wytyczonych przez Stwórcę. Człowiek jednak w swojej słabości, nie sprostał postawionym mu wymaganiom. Potrzebne było przymierze oparte na czymś innym niż przestrzeganie prawa. Nowe przymierze, potwierdzone zbawczą krwią Jezusa Chrystusa, oczyszczającą z wszelkiego grzechu, zostało oparte na relacji człowieka z Bogiem poprzez Jego Syna. W przypadku pierwszego przymierza pokazana jest jego ułomność poprzez niedoskonałą naturę człowieka, natomiast w drugim, nowym przymierzu mamy do czynienia z doskonałą i wystarczającą ofiarą, dzięki której możemy mieć pełnię społeczności z Bogiem i pewność zbawienia.
    Bez względu jednak na czasy, w których żyły, żyją dzieci Boże, czy to stare, czy nowe przymierze, najważniejszym czynnikiem determinującym naszą postawę jest bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości.
    Z pewnością nie można traktować Biblii jako podręcznika szkolnego z tej czy innej dziedziny nauki, z całą pewnością nie jest to podręcznik do religii i takowej nie naucza. Czym jest? Na pewno jest źródłem wiedzy, poznania, swoistą instrukcją obsługi życia, ale przede wszystkim jest zapisem relacji pomiędzy Bogiem, a człowiekiem, z której możemy dowiedzieć się, dokąd zdążamy. Odpowiedź na pytanie, wyłaniające się z Biblii: "Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?", określa moją przyszłość w wieczności.
    Fakt, że Pismo Święte zostało zachowane przez wieki, do dnia dzisiejszego, wynika przede wszystkim z tego, że tak postanowił Bóg. "Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą" - to nawet nie jest obietnica, ale stwierdzenie, stwierdzenie Boga, który ma wszelka wiedzę i moc. Gdybyśmy nawet założyli ręce i nic nie robili w tej kwestii, Biblia by przetrwała, bo tak postanowił Wszechmogący. Jednak i człowiek w swojej niedoskonałości potrafił dostrzec wartość Pisma Świętego, a pobudzony przez Ducha Świętego uzmysłowił sobie jak cenne wskazówki zawiera i jak bardzo Słowo to zmienić może przyszłość jego samego. A więc Księga to cenna, dająca życie można by rzec, więc tym samym warta ocalenia za każdą cenę, czasami za cenę życia.
    Ponadczasowy bestseller. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że Biblia została przełożona na ponad tysiąc języków, czyli zapotrzebowanie na nią jest ogromne. Miliony egzemplarzy sprzedawanych rocznie, dają jej niekwestionowane 1 miejsce. Jest również drugi fakt. Od 16 wieków Biblia funkcjonuje w wielu społeczeństwach, a we fragmentach od kilku tysięcy lat, niezmiennie wywołując potrzebę obcowania ze Słowem zawartym na jej kartach. Najważniejszym jednak czynnikiem decydującym o jej wartości jest to, że wznosi się ponad podziały polityczne, geograficzne, kulturowe, intelektualne, etc. Równie mocno i prawdziwie, przemawia do prostego rolnika na polach Kamerunu, co do profesora na katedrze bioinformatyki w szwajcarskiej Lozannie. Ale gdy pomyślimy, że to jest Boże przesłanie dla ludzkości, fakt ten nas nie dziwi. Nakład, ponadczasowość, uniwersalność i niezwykła moc to cechy super bestsellera.
    A więc czy jest jakaś inna książka, którą można byłoby porównać z Biblią? Oczywiście nie ma. Bo czy jest inna książka, która przetrwała tyle przeciwności na przestrzeni wielu stuleci, nie poddając im się? Czy jakakolwiek pozycja literacka została wydana w tylu językach i egzemplarzach? Czy jest jakiekolwiek inne dzieło, które ma moc zmieniać ludzkie postawy, osobowości, wpływać na całe społeczeństwa, narody i mieć tak ogromny wpływ na losy całego świata? Zdecydowanie nie ma. Tylko Pismo Święte ma taką moc, tylko Biblia niesie to unikalne przesłanie Prawdy, która ma ponadnaturalną moc, a to dlatego, że jest Słowem Żywego Boga.
    I ci, którzy zostali dotknięci Bożą mocą wypowiadają się o Biblii z miłością i szacunkiem, jak Abraham Lincoln, który określa ją jako najlepszy dar Boga dla ludzkości, czy choćby filozof Kant przedstawiający Biblię jako największą korzyść ludzkości, której pod żadnym pozorem nie wolno umniejszać. I chwała Bogu, że tacy sceptycy jak Wolter, przepowiadający upadek Biblii, nie mieli racji i mieć jej nigdy nie będą.


dnia 17.09.2006 22:12 2382 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,555,425 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.