Boży porządek


Autor: Eugeniusz Gradek

Żyjemy w czasach, kiedy często mówi się o upadku autorytetów. Z drugiej zaś strony ludzie odczuwają ogromną potrzebę znalezienia instytucji, doktryny lub ludzi, cieszących się szczególną powagą moralną.

Czy człowiek może żyć bez żadnych autorytetów? Ellis H. Potter powiada: "Autorytet jest zawsze, ale możemy zmienić jego źródło". Jest więc bard­zo istotne, aby każdy człowiek odpowiedział sobie na pytanie: Kto albo co jest dla mnie źródłem auto­rytetu? I jeśli odpowiadamy na to pytanie uwzględniając chrześcijański punkt widzenia, możemy wskazać: Boga, Biblię, Kościół, pastora, lub głęboko wierzącego brata czy siostrę.

Spróbujmy jednak przyjrzeć się tej sprawie bliżej. W jaki sposób mogę się przekonać o tym, że naprawdę autorytetem w moim życiu jest Bóg? Wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta i nie wymaga zbytniego zagłębiania się w temat. Warto jednak w tym miejscu zadać sobie pytanie pomoc­nicze - czy kocham Boga? Znakomitą odpowiedzią będzie wtedy werset: "Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe" (l J 5,3). Biblia zawiera słowa świętego Boga, a Pan Jezus powiedział, że słowa Jego Ojca są prawdą (J 17,17). Co robimy z tą prawdą w naszym życiu?

Kiedyś pewien człowiek przychodził przez jakiś czas na na nabożeństwa. Gdy potem przestał przychodzić, poszedłem do niego i zapytałem o powód jego nieobecności. Odpowiedział mi, że spotkał nauczyciela, który go poinformował, że w Biblii jest około 2000 błędów. Poprosiłem, by mi wskazał choć jeden. Jednak rozmowa i moje wyjaśnienia nic nie dały. Człowiek ten uznał, że większy od Boga autorytet ma szkolny nauczyciel. A przecież jeśli ktoś podważa prawdziwość Słowa Bożego, to tym samym staje w opozycji do samego Pana.

Kościół zbudowany jest w oparciu o autorytet, który pochodzi od Boga. Jeżeli nie szanujesz Bożych autorytetów, to trudno ci będzie poruszać się i funkcjonować w obrębie Kościoła. Cała hierarchia w Kościele bierze początek z powagi Pana. "I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami" (Ef 4,11).

I tak oto przed wiekami Bóg ustanowił też przywódcę wybranego narodu - Mojżesza. Człowiek ten musiał mieć wśród Izraelitów ogromny autorytet skoro udało mu się zaprowadzić do wrót Kanaanu kilkumilionowy naród. Początkowo, jeszcze w czasie swego pobytu w Egipcie, Mojżesz próbował samodzielnie ująć się za swoimi rodakami, zakończyło się to jednak czterdziesto­letnią banicją. (Wj 2,11-15). Sytuacja zmieniła się radykalnie, kiedy to Bóg posłał go, aby wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Wśród wielkich znaków i cudów, które sprawiał Pan, Izraelici, pod jego dowództwem, opuścili miejsce niewoli. Mojżesz cieszył się wśród swoich rodaków naprawdę wielkim autorytetem, ale mimo to podczas czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię ten jego autorytet byt wielokrotnie wystawiany na próbę. W Księdze Liczb 12. znajduje się opis takiego właśnie wydarzenia. Miriam i Aaron wystąpili przeciwko swemu bratu, Mojżeszowi. Po ludzku patrząc mieli nawet uzasadniony powód, ponieważ wziął on sobie za żonę kobietę z innego narodu. Czy nie przypomina to nam pewnych sytuacji z dzisiejszych czasów? W gazetach możemy przecież znaleźć sporo skandalicznych historyjek dotyczących np. polityków. Każde ich potknięcie opozycja natychmiast rozgłasza całemu światu. A wszystko po to, aby daną osobistość skompromitować w oczach opinii publicznej i w efekcie pozbawić władzy.

Wydawać by się więc mogło, że Aaron z Miriam znaleźli całkiem dobry powód, aby ich brat został skompromitowany w oczach swoich ziomków. Jednak z Bożego punktu widzenia cała ta sprawa miała zupełnie inny wymiar. Mojżesz był sługą ustanowionym przez Boga (Wj 7, l). Dlatego bunt Aarona i Miriam nie dotyczył tylko osoby ich brata, ale godził w samego Boga, ponieważ wystąpienie przeciw ustanowionemu słudze Bożemu było buntem przeciw Bożemu porządkowi. W Liście do Rzymian 11,29 czytamy: "Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże".

Dobrze to zrozumiał Dawid, który powiedział do króla Saula stojąc w bezpiecznej odległości i ukazując mu odcięty skrawek szaty: "Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim" (1Sm. 24,11).

Neil T. Andersen napisał: "Kiedy podporządkowujesz się Bożej hierarchii władzy, wybierasz wiarę w to, że Bóg będzie cię chronił i błogosławił, i że wszystko będzie z tobą dobrze."' Zawsze znajdą się ludzie niezadowoleni z czyjejś posługi. Myślę, że najbardziej dramatyczną formę przybrało to wtedy, gdy przywódcy żydowscy postanowili nie zgodzić się z nauką Syna Bożego, co w efekcie doprowadziło do ukrzyżowania Chrystusa.

Dawid Wilkerson napisał: "Nie możemy zrzucać zawsze winy za brak chleba na martwe kościoły lub brak zainteresowania pastorów. Znam osobiście pewnych wierzących, którzy nie byliby szczęśliwi nawet w zborze prowadzonym przez Apostoła Pawła. Wszystkim wierzącym, którzy mają takie osądzające nastawienie mówię: Jeśli codziennie nie będziecie na kolanach szukać Bożego oblicza i regularnie zagłębiać się w Jego Słowo, nigdy nie znajdziecie miejsca do uwielbiania Boga, które będzie wam pasować. Szukasz kościoła, który zagwarantuje ci duchową radość? Jeśli szukasz źródła innego niż Pan, nigdy nie znajdziesz prawdziwego pokarmu. Jeśli jednak zwrócisz się do Niego samego. On przyrzekł, że cię nakarmi".

Na koniec zadajmy sobie jeszcze raz pytanie: Co lub kto jest dla mnie źródłem autorytetu? Warto tu znów przypomnieć, że w przypadku chrześcijanina to pytanie jest pytaniem o posłuszeństwo Bogu i ustanowiony przez niego porządek. Można się z tym nie zgodzić. Miriam tego właśnie kiedyś spróbowała, a po siedmiu dniach, okryta wstydem, wróciła do obozu. Myślę, że już nigdy więcej nie chciała żadnych wyjaśnień w tej sprawie.

 


dnia 03.08.2006 16:33 2681 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,493,189 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.