Cel i rezultaty chrztu w Duchu Świętym


Autor: past. Leszek Mocha


      Określenie „chrzest w Duchu Świętym” jest używane przez zielonoświątkowców i tzw. charyzmatycznych chrześcijan, ale również większość przeciwników tej doktryny rozumie jego znaczenie.

Greckie słowo „chrzest”, czyli „baptidzo”, oznacza dosłownie „spowodować, że coś zostało zanurzone, a następnie wyjęte”. Dlatego też „chrzest” Duchem Świętym połączony jest nie tylko z przeżyciem wierzącego, ale zawiera ideę zanurzenia wewnętrznej istoty człowieka w istocie niebiańskiej. Wierzący poddaje się działaniu Ducha Świętego tak, że jest motywowany przez niego i pod jego patronatem. W wierzącym mieszka Duch, który po chrzcie obejmuje nad nim pełną kontrolę. Ktoś, kto jest ochrzczony Duchem Świętym przeżywa przedsmak Bożego zacienienia, które pewnego dnia go przemieni (2Kor 1:22; Ef 1:13-14).

 

      Chrzest Duchem Świętym jest nazywany „początkiem wielkiej przygody w życiu chrześcijańskim”, określanym inaczej „życiem w Duchu”. Często chrzest Duchem Świętym otwiera nam drzwi do pełniejszego przeżywania Chrystusa, jego zbawczego dzieła i obietnic.

W czasie chrztu Duchem Świętym wierzący jest nim tak napełniony, że i język jest mu poddany. Słowo Boże wskazuje, że język jest „pełen krnąbrnego zła” (Jk 3:8) i stąd wyraża bunt człowieka przeciwko Bogu. Bóg sprawujący władzę i pieczę nad ludzkim umysłem kontroluje też centrum mowy. Zdarzenie, które miało miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy dotyczy tego faktu: „I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dz 2:4).

Jezus obiecał: „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” - a to mówił o Duchu Świętym - (Jan 7:38-39).

 

      Przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest różnie nazywane w Nowym Testamencie:

 • obietnicą Ojca (Łk 24:49),
 • chrztem Duchem Świętym (Dz 1:5),
 • darem Ducha Świętego (Dz 2:38),
 • wylaniem Ducha na wszelkie ciało (Dz 2:17),
 • otrzymaniem Ducha Świętego (Dz 8:15),
 • zstąpieniem Ducha Świętego (Dz 10:44),
 • napełnieniem Duchem Świętym (Dz 2:4),
 • przyobleczeniem mocą z wysokości (Łk 24:49).

 

      Wiele tych biblijnych określeń uświadamia nam, że chrzest w Duchu Świętym jest prawdziwie boskim nawiedzeniem, a nie tylko stanem emocjonalnym. Nie można tu jednak mówić o jakiejś ekstazie. Jest znaczące, że w oryginale greckim słowo „ekstaza” użyte jest dwukrotnie w Nowym Testamencie. Nie było ono jednak użyte w stosunku do ludzi, którzy mówili innymi językami.

 

      Chrzest Duchem Świętym wprowadza do większego poddania się Bogu. To przeżycie zwykle jest rozpoczęciem głębszego życia duchowego. Dla wierzącego, chrzest Duchem Świętym jest skoncentrowaniem się nie na Duchu, ale na Bogu i Jezusie. Zostają również otworzone drzwi do skutecznej służby, w której mogą manifestować się dary duchowe.

 

Najczęstszymi rezultatami chrztu w Duchu Świętym są:

 • nowa społeczność z Jezusem Chrystusem,
 • otrzymanie pełniejszego objawienia Jezusa Chrystusa,
 • nowy entuzjazm do uwielbiania Boga,
 • większa efektywność w świadczeniu,
 • poszerzone życie modlitewne,
 • nowe spojrzenie na biblijne prawdy,
 • manifestacja darów duchowych,
 • wolność w uwielbianiu.

      Nowa społeczność z Jezusem Chrystusem

„On mnie wielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Jan 16:14).


      Otrzymanie pełniejszego objawienia Jezusa Chrystusa

„...dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi”  (Jan 16:15,7,13-14; Jan 14:25-28; 1Kor 2:6-13; Gal 1:16; Ef 1:13-19).


      Nowy entuzjazm do uwielbiania Boga

„Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże”  (Dz 2:11 ).


      Większa efektywność w świadczeniu

„... napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże ..., apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo” (Dz 4:31-33), „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami” (Dz 1:8).


      Poszerzone życie modlitewne

„Będę się modlił duchem ...”  (1Kor 14:15).


      Nowe spojrzenie na biblijne prawdy

„Lecz Pocieszycie!, Duch Święty, ... nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (Jan 14:26); „Lecz, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Jan 16:13).


      Manifestacje darów duchowych

„a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi” (1Kor 14:7);  „przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego”  (Rz 15:19).


      Wolność w uwielbianiu

„Gdzie Duch Pański, tam wolność” (2Kor 3:17).


      Wartość chrztu w Duchu Świętym rośnie szczególnie wtedy, gdy następuje po nim życie w Duchu. Chrzest Duchem nie jest celem, który wierzący osiąga, ale bramą, którą przekracza. To nie zakończenie wcześniejszego etapu, lecz rozpoczęcie szkoły Ducha Świętego.


dnia 09.09.2009 14:03 2909 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,493,226 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.