Podwalina wiaryAutor: Eugeniusz Gradek

Celem wiary chrześcijańskiej jest zbudowanie głębokiej więzi pomiędzy wierzącym człowiekiem a Bogiem. Podwaliną w budowie tej więzi jest poselstwo krzyża Chrystusowego.

Wielki teolog I wieku Paweł z Tarsu napisał: Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.(1 Koryntian 2:2) W jednej z pieśni chrześcijańskich śpiewamy to nie gwoździe cię zraniły lecz mój grzech słowa te pozwalają z właściwej perspektywy zobaczyć siebie, nie jako obserwatora ale jako uczestnika zdarzeń spod krzyża. Tłum ludzi, który wtedy się znajdował na Golgocie jest przedstawicielem ludzkości a więc ciebie i mnie. Gdybyś wówczas żył, gdzie byś stał, obok wylęknionych uczniów czy wśród tłumu szydzących gapiów?

Chrystus na krzyżu bardzo cierpiał fizycznie i psychicznie. W sposób profetyczny opisuje to Izajasz; Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (Izajasz 53,3 i 7)

Pomimo nieprzyjaznej reakcji ludzi stojących pod krzyżem Pan powiada; Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23,34) Esencją nauki płynącej z krzyża jest przebaczenie. Bóg przebacza nasze grzechy i oczekuje od nas że uczynimy to samo wobec naszych winowajców. Podążając za tym przesłaniem apostoł Paweł napisał; znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. (Kolosan 3:13) Chrześcijanie mają być podobni do Chrystusa naśladując go. Z tym jednak mamy największe trudności, Pan jest tutaj niedoścignionym wzorem. Jednak w związku z tym nie powinniśmy wpadać w kompleksy, bo naszym zadaniem jest naśladować Jezusa a nie konkurować z Nim.

Kiedy przychodzisz do Kościoła, to spotykasz się z żywym Słowem - Jezus jest nazwany Słowem ( J 1,1; Obj 19,13). Gdy słuchasz kazania powinieneś mieć świadomość, że słuchasz słowa Bożego. Jako wierzący człowiek spotykasz się w Kościele ze słowem nie ludzkim ale Bożym. Niestety jakaś część słuchaczy zachowuje się tak, jakby przyszła wysłuchać jakiegoś referatu a prelegent miał zaspokoić wszystkie ich zachcianki i oczekiwania. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. (2 Tym 4:3)

Jeżeli nie ma między tobą a Bogiem głębokiej więzi opartej na przebaczającej miłości, to będzie ci się wydawało, że słyszysz w Kościele, słowo ludzkie a nie Boże. Będziesz się buntował przeciw temu słowu a nawet nie zawahasz się aby zaatakować kaznodzieję.

Jeśli chcesz zmiany zacznij przebaczać, zacznij od najbliższych. To bardzo trudna decyzja. Kiedyś zapytał mnie pewien człowiek: jak to zrobić? Odpowiedziałem - jeżeli nie umiesz inaczej napisz list. Długo się zabierał do pisania ale w końcu to zrobił i uzyskał przebaczenie od własnej siostry. Słowo Boże wykonało w jego życiu wspaniałą prace. Mógł być znowu szczęśliwym człowiekiem.

Jako chrześcijanie mamy różne sposoby rozwiązywania podobnych problemów. Czasem łatwiej nam poprosić Boga o interwencje w takiej sprawie niż zmusić samego siebie do zmiany własnego postępowania, choć to drugie wydaje się być rzeczą oczywistą.


dnia 10.09.2007 18:05 2312 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,493,181 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.