Droga do skutecznej wiary


Autor: Leszek Mocha

„(...) i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo wycierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.”
(Ew. Marka 5:24-34)

Cud – przejaw Bożej mocy, dotknął kobietę, gdy przyjęła pewną postawę. Zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie będą miały miejsce, gdy uczynimy podobnie. Bóg pragnie odmienić los człowieka, ale oczekuje, że przyjdziemy do Niego z wiarą.
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.” (Ew. Marka 11:24)
Aby to osiągnąć, należy przyjąć odpowiednią postawę.

Wpatrując się w życie kobiety cierpiącej na krwotok, odnajdujemy te odpowiednie postawy, które kształtują naszą wiarę.

  • Usłyszała wieść o Jezusie (Ew. Marka 5:27). Bardzo ważne jest to, czego słuchamy, gdyż przez to kształtujemy naszą osobowość, charakter, np.: w szkole słuchamy nauczyciela, który kształtuje nasz intelekt; uczymy się języków obcych szybciej przebywając w gronie obcokrajowców; ulica posługuje się swoim językiem, którym „kształtuje” młode pokolenie. To, co słyszymy ma ogromny wpływ na nasze życie. Kobieta cierpiąca na krwotok usłyszała wieść o Jezusie, która zmieniła jej życie. Ta wieść zrodziła w jej sercu wiarę. „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” (Rzymian 10:17). Słowo Chrystusowe ma moc zmienić moje i twoje życie, gdyż jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż miecz (Hebr. 4:12). Zachęcam więc, każdego z nas do zwracania uwagi na to, czego słuchamy, gdyż to co słyszymy może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na nasze życie.
  • Wyznała (Ew. Marka 5:28). Słowo usłyszane ma wpływ na słowo wypowiadane. „(...)Albowiem z obfitości serca mówią usta.” (Mat.12:34b). Jeśli w naszym sercu jest wiara i znamy Boże obietnice, to wypowiadane przez nas słowa, zgodne z Bożą wolą, mają moc twórczą. „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” (Rzymian 10:9-10). Jeśli natomiast w sercu znajduje się gorycz, niezadowolenie, narzekanie, niewiara, to także można odnaleźć w wypowiadanych słowach. Diabeł musi usłyszeć naszą odpowiedź na jego atak. Zachęcam więc, aby nasze usta przepełnione były słowami wiary, które mają moc zmieniać nasze życie. „Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy (wypowiadamy).” (Rzym. 10:8).
  • Dotknęła się Jego (Marek 5:27). Słowo „dotknąć się”, użyte w tym fragmencie z języka greckiego brzmi: zlać się z, wymieszać lub połączyć. Często oczekujemy na to, by Bóg nas dotknął, gdyż mamy różnego rodzaju potrzeby. Przeważnie przeradza się to w postawę „błogosław mi Panie”. Z życia tej niewiasty możemy nauczyć się odmiennego działania. Przyszła i dotknęła się Jego szaty, a więc dzięki postawie jej wiary uczyniła pierwszy krok. Słowo Boże uczy nas postawy aktywnej nie pasywnej. „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. (...)” (Jakub 4:8a). Nie oczekujmy tylko na to, że Bóg coś uczyni, ale przychodźmy do Niego z wiarą, dotykając się Jego w modlitwie, uwielbieniu oraz trwaniu w Słowie. Gdy szukamy Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wszystkie inne rzeczy są nam dodane.Aby nasza wiara była skuteczna, czytając Słowo Boże musimy słuchać co Duch Święty mówi do nas. Jego Słowo kształtuje naszą osobowość, którą wyrażamy poprzez postawę. Ludzie wiary to ludzie czynu, którzy znają swoje przeznaczenie i wiedzą, że wiara powołuje do istnienia to, co Bóg obiecał.

„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (Hebr. 11:1)

„Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.” (Rzymian 4:21)

dnia 11.06.2007 23:18 3774 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,404,676 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.